Vox Arctica – kören för alla!

Vox Arctica är en av de större körerna i Kiruna som sjunger allt möjligt. Från pop, rock och visa till jazz och gospel.

Känner du att du skulle vilja vara med och sjunga välkomnar vi nya medlemmar i början av varje termin.
Skicka en e-post till körledaren för mer information.

Ni kan även läsa mer via: www.vox.katf.nu/